Bắt đầu Như Thế Nào

Tìm tổ chức cung cấp RESP như thế nào

Có nhiều tổ chức tài chánh được cấp phép để cung cấp quỹ RESP, nhưng mỗi tổ chức đều khác nhau. Hãy tìm xem danh sách đầy đủ các tổ chức tài chánh có đăng ký với Chính phủ Canada.

Không phải tất cả các quỹ RESP đều giống nhau. SmartSAVER không đề nghị bất cứ một tổ chức tài chánh cụ thể nào về RESP. SmartSAVER đề nghị quý vị So Sánh Các Kế Hoạch của Quỹ trước khi quyết định chọn tổ chức cung cấp quỹ RESP nào phù hợp cho quý vị. Để giúp quý vị khởi sự, đây là một số các tổ chức cung cấp quỹ RESP mà:

  • Không có lệ phí đăng ký
  • Không có lệ phí hàng năm
  • Không bắt buộc phải có số tiền đóng góp tối thiểu

Bank of Nova Scotia ( 966k PDF File)

Royal Bank of Canada ( 374k PDF File)

Bank of Montreal ( 200k PDF File)

TD Canada Trust ( 174k PDF File)

Canadian Imperial Bank of Commerce ( 1.1mb PDF File)

Canadian Scholarship Trust Plan ( 424k PDF File)

Xin lưu ý một số các tổ chức cung cấp quỹ RESP được liệt kê có thể có liên hệ với chương trình SmartSAVER; thêm các chi tiết khác có thể tìm thấy tại mạng Những Tổ Chức Cộng Tác Của Chúng Tôi. SmartSAVER đã cung cấp những tổ chức tài chánh được liệt kê này dựa trên các tiêu chuẩn được lập ra bên trên và không xét đến bất cứ yếu tố nào khác ngoài những tiêu chuẩn được lập ra này.