Qorshayaasha Isbarbardhigga

Fahanka Qorsheyaasha Kooxaha

SmartSAVER waxay heshaa su’aalo badan oo kusaabsan hal nooc oo RESP ah marka loo eego mid kale: RESP-ka kooxda ama qorshaha deeqda waxbarasho.

Qorshayaasha kooxdu waa kala duwanaan karaa qorshayaasha qof ahaaneed dhawr qaab. Hase yeeshee, faraqa ugu wayn ee hoose, oo uu bixiyo Iskaashiga Iibiyayaasha RESP ee Kanada waa inuu caddeeyo wax badan oo jaahwareerka ah:

RESP Kooxeedku wuxuu sare u qaadaa dhigaalo anshax leh waxaana daneeya qoysaska ay ka go’naan karto bixino jadwal leh oo joogto ah.

RESP Kooxeedku wuxuu siiyaa ikhtiyaaro dhigaalo oo dabacsan waxaana dareenaya qoysaska ayna ka go’nayn bixino jadwal leh oo joogto ah.

Qorshayaasha kooxdu waa maalgalino dhaqaale oo kakan iyo ballanqaadyo muddo dheer. Haddii aad ka fikirayso qorshe kooxeed RESP-gaaga, ku bilaw adiga oo fiirinaya guudmarrada qorshayaashan. Guudmarradan, kuwaasi oo bixiye kooxeed RESP looga baahan yahay inuu bixiyo, kaa caawiyo inuu kaa siiyo dulmar dhakhso ah qorshe kooxeed kasta, oo ay kujiraan fiiyada ay noqon doonto inaad bixiso iyo halisaha ku aadan maalgalintaada.

C.S.T. Consultants Inc.

Children's Education Funds

Global

Heritage Education Funds

Knowledge First Financial

Universitas