Sida Loo Bilaabo

Sida Ida Loo Helo Bixiye RESP

Waxa jira hay’ado maaliyadeed oo badan oo shati u haysta inay bixiyaan RESPs, laakiin mid kastaaba waa nooc kale. Halkan ka fiiri liistada dhan ee bixiyayaasha shatiga ka haysta Dawladda Canada.

RES-yadu dhammaan isku mid ma aha. SmartSAVER ma tilmaamayso bixiye RESP oo gaar ah. SmartSAVER waxay soo jeedinaysaa in aad Isbarbar-dhigto Qorshayaasha kahor intaanad go’aansan bixiyaha RESP ee adiga kugu habboon. Si lagaaga gargaaro bilaabista, waa kuwan qaar ka mid ah bixiyayaasha RESP ee ah:

  • Ma leh ujro sajilaad
  • Ma leh ujro sannadle
  • Ma leh bixitaan yar oo go’an

Bank of Nova Scotia ( 966k PDF File)

Royal Bank of Canada ( 374k PDF File)

Bank of Montreal ( 200k PDF File)

TD Canada Trust ( 174k PDF File)

Canadian Imperial Bank of Commerce ( 1.1mb PDF File)

Canadian Scholarship Trust Plan ( 424k PDF File)

Fadlan ogow bixiyayaasha halkan ku taxan qaarkood in ay ku xirnaan karaan barnaamijka SmartSAVER; faahfaahin dheeraad ah waxa laga heli karaa Shariigayaga. SmartSAVER waxay ku bixisay bixiyayaasha halkan ku taxan iyada o ku salaysay shuruudaha kor ku yaala oo aan u tixgelin wax kale oo dhaafsiisan shuruudahaas.