Qorshayaasha Isbarbardhigga

Majiraan wax kharasha RESPs Dhinaca SmartSAVER.org

SmartSAVER wuxuu kuu sahlaa inaad bilawdo RESP oo aad hesho Canada Learning Bond kaliya adiga oo la shaqaynaya bixiyayaasha RESP kuwaasi oo bixiya qorshaha nooca ugu dabacsan: RESP qof kaasi oon lahayn:

  • Wax xisaab abuur ah, isqoris ah ama fiiga sannadeed; iyo
  • Wax shuruudaha ugu yar ee tabaruca ah.

Ka bilaw RESP-kaaga mid kamid ah bixiyayaasha RESP ee soo socda adiga oo isticmaalaya dalabka onlaynka ah ee Bilaw RESP-ga SmartSAVER.

Bixiyayaasha RESP: Haddii aad bixiso RESP qof ahaaneed kaasi oon lacag qaadin samaysi la’aanta xisaab, isqorista ama fiiga sannadkii una baahnayn tabaruca ugu yar, la xidhiidh SmartSAVER si aad ugu biirto barnaamijka.