Ihambing ang Mga Plano

Pag-unawa sa Mga Grupong Plano

Ang SmartSAVER ay nakakatanggap ng higit pang mga tanong tungkol sa isang uri ng RESP kaysa sa iba pa: ang grupong RESP o plano sa iskolarship.

Ang mga grupong plano ay maaaring magkaiiba sa ilang mga paraan mula sa indibidwal na mga plano. Gayunpaman, ang pinakamahalagang pagkakaiba sa ilalim, na inaalok ng RESP Dealers Association of Canada (Kapisanan ng Mga Negosyante ng RESP ng Canada) ay dapat nagliliwanag sa karamihan na pagkalito:

Ang Grupo ng RESP ay nagtataguyod ng disiplinang pagiipon at magiging kawili-wili sa mga pamilya na maaaring magbigay ng regular-na-takdang mga kontribusyon.

Ang Individual na RESP ay nagbibigay ng mas sunud-sunurang mga opsyon sa pagiipon at magiging kawili-wili sa mga pamilya na hindi maaaring magbigay ng regular-na-takdang mga kontribusyon.

Ang mga grupong plano ay mga kumplikadong pinansyal na pamumuhunan at mga pangmatagalang pagtatalaga. Kung isinasaalang-alang mo ang isang grupong plano para sa iyong RESP, magsimula sa pagbasa-basa itong mga kabuuang plano. Itong mga kabuuang plano, na ang bawat grupo ng tagapagbigay ng RESP ay kinakailangan mag-alok, ay tumutulong na magbigay ng isang mabilis na pangkalahatang ideya ng bawat plano ng grupo, kasama ang mga bayarin na kailangan mong bayaran at mga panganib sa iyong pamumuhunan.

C.S.T. Consultants Inc. (Pananalig sa Iskolarship sa Kanada)

Children's Education Funds(Mga Pondo ng Edukasyon ng Mga Bata)

Global

Heritage Education Funds (Mga Pondo ng Edukasyon na Pamana)

Knowledge First Financial (Kaalaman Unang Pananalapi)

Universitas