Paano Magsimula

Paano Maghanap ng Tagapagbigay ng RESP

Maraming mga pinansyal na organisasyon ay lisensyado upang magbigay ng mga RESP, ngunit bawat isa ay naiiba. Hanapin ang buong listahan ng mga tagapagbigay na nakarehistro sa Gobyerno ng Canada.

Hindi lahat ng mga RESP ay pareho. Hindi inirerekomenda ng SmartSAVER anumang partikular na tagapagbigay ng RESP. Minumungkahi ng SmartSAVER na kayo ay Maghambing ng Mga Plano kung aling tagapagbigay ng RESP ay tama para sa iyo bago kayo magpasya. Upang tulungan kayo magsimula, naririto ang ilang nga mga tagapagbigay ng RESP na:

  • Walang bayad sa paglilista
  • Walang taunang bayad
  • Walang pinkamaliit na kontribusyon

Bank of Nova Scotia ( 966k PDF File)

Royal Bank of Canada ( 374k PDF File)

Bank of Montreal ( 200k PDF File)

TD Canada Trust ( 174k PDF File)

Canadian Imperial Bank of Commerce ( 1.1mb PDF File)

Canadian Scholarship Trust Plan ( 424k PDF File)

Mangyari tandaan na ilan sa mga nakalistang mga tagapagbigay ay maaaring may kaugnayan sa programa SmartSAVER; higit pang mga detalye ay maaaring mahahanap sa Aming Mga Kasosyo. Ang SmartSAVER ay nagbigay nitong listahan ng mga tagapagbigay batay sa mga pamantayang itinatag sa itaas at hindi isinasaalang-alang ang anumang kadahilanan na lampas nitong mga itinatag na pamantayan.