Libreng Perang Pang-Edukasyon

Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada)

Maari kang makakuha ng hanggang $2,000 na libreng pera pang-edukasyon…TOTOO! Ang kailangan mo lang gawin ay magbukas ng isang Registered Education Savings Plan (RESP) [Plano sa Rehistradong Pag-iipon sa Edukasyon]. Hindi mo kailangang maglagay ng iyong pera sa planong ito upang makuha ang pera mula sa Pamahalaan ng Canada. Kapag nagbukas ka ng RESP, ang Pamahalaan ay magde-deposito kaagad ng $500 at maaaring magdeposito ng hanggang $1,500 na karagdagan pagsapit ng edad na 15 ng iyong anak. Iyan ay hanggang $2,000 para sa edukasyon ng iyong anak pagkatapos ng mataas na paaralan.

Maari bang makakuha ang iyong anak ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada)?

Ang iyong anak ay maaaring makakuha ng Canada Learning Bond kung ang iyong anak ay isinilang ng Enero 1, 2004 o pagkatapos nito.

Kumuha ng Canada Learning Bond ng iyong anak ngayon!

Paano Ko Makukuha ang Canada Learning Bond ng Aking Anak?

Upang makuha ang Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada), kailangan mong magsimula ng isang FREE akount sa isang lisensyadong tagapagbigay ng RESP kung saan maaaring ideposito ng Pamahalaan ang pera. Ikaw at ang iyong anak ay parehong kailangan ng Social Insurance Number upang makapag-rehistro ng isang plano sa pag-iipon pang-edukasyon.

Ano ang Kabuluhan?

Ang Canada Learning Bond ay maaaring gamitin lamang para sa edukasyon pagkatapos ng mataas na paaralan. Kailangan na ang iyong anak ay GAMITIN ITO O MAWAWALAN ITO! Kung hindi magpapatuloy sa pag-aaral ang iyong anak pagkatapos ng mataas na paaralan, babawiin ng Pamahalaan ang Canada Learning Bond.

Dagdagan ang kaalaman mula sa Pamahalaan ng Canada ang polyeto ng Canada Learning Bond.

Kahit na ang iyong anak ay hindi karapat-dapat para sa Canada Learnig Bond, maaari ka pa ring makatanggap ng pera mula sa Pamahalaan para sa edukasyon ng iyong anak. Alamin ang tungkol sa Canada Education Savings Grant (Tulong sa Pag-iipon sa Edukasyon sa Canada).