Libreng Pera pang-Edukasyon

Canada Education Savings Grant

Ang Canada Education Savings Grant (CESG) ay isa pang paraan kung paano ang Pamahalaan ng Canada ay nagbibigay ng pera para sa edukasyon ng iyong anak pagkatapos ng mataas na paaralan. Kapag ikaw ay naglagay ng pera sa isang RESP, ang Pamahalaan ay magdaragdag pa upang mapabilis ng paglago ang ipon ng iyong anak.

Magkano Ang Maaaring Makuha Ng Aking Anak?

Lahat ay maaaring makakuha ng Canada Education Savings Grants, ngunit kung magkano ang idaragdag ng Pamahalaan ay depende sa netong kinita ng iyong pamilya pagkabawas ng buwis. Kapag nag-ambag ka sa RESP ng iyong anak, ang Pamahalaan ay magdaragdag ng:

Karagdagang 40%: Kung ang iyong kita ay mas mababa sa $45,282

Karagdagang 30%: Kung ang iyong kita ay nasa pagitan ng $45,283 hanggang $90,563

Karagdagang 20%: Kung ang iyong kita ay mahigit sa $90,564

Hanggang panghabambuhay na may pinakamataas na $7,200 bawat anak

Paano Ako Makakakuha ng Canada Education Savings Grant?

Kailangan mong mag-ambag ng pera sa isang RESP upang makakakuha ng karapatang pinakaloob mula sa Pamahalaan. Ikaw at ang iyong anak ay parehong kailangang may Social Insurance Number upang makapag-rehistro ng isang education savings plan.

Anong mga Kundisyon?

Ang Canada Education savings Grant ay maari lamang gamitin para sa edukasyon pagkatapos ng mataas na paaralan. Kailangang GAMITIN ITO ng iyong anak, KUNG HINDI AY MAWAWALA ITO! Kung ang iyong anak ay hindi magpapatuloy ng pag-aaral pagkatapos ng mataas na paaralan, babawiin ng Pamahalan ang perang kaloob na ibinigay sa inyo.

Pagsisimula