Tự Giới Thiệu

Các đối tác của chúng tôi

SmartSAVER được thành lập bởi quỹ OMEGA Foundation với sự trợ giúp của:


Canada

 • BMO
 • Prevention Foundation Lucie et Andre Chagnon
 • CIBC
 • Haynes Connell Foundation
 • JW McConnell Family Foundation
 • Meridian
 • Metcalf Foundation
 • National Post
 • Omni
 • RBC
 • Scotia Bank
 • TD
 • Vancity
 • Ufile
 • YMCA