Sida Loo Bilaabo

Sida Lagu Helo Lambarka Ceymiska Bulshada

Si aad u bilowdaan RESP adiga iyo ilmhaaguba waa inaad midkiin kastaa haysataan Lambarka Ceymiska Bulshada. Lambarka Ceymiska Bulshada ayaa ah lambar khaas u ah oo adiga kaligaa lagugu aaddiyo oo aad adigu baahan tahay inaad Kanada kaga shaqeysato ama manfaca kaga hesho Dowladda.

Wax dheeraad ah kaga ogow
Xaashida macluumaadka Dowladda Kanada ee Lambarka Ceymiska Bulshada.

Soo dejiso foomka codsiga Lambarka Ceymiska Bulshada.
Ingiriisi
Faransiis

Si aad uga hesho Macluumaad dheeraad ah sida loo helo Lambarka Ceymiska Bulshada, booqo Adeegga Kanada ama u wac 1-800-206-7218.