Qorshayaasha Isbarbardhigga

Doorashada RESP

Waxa jira bixiyayaal RESP oo badan oo la dooranayo laakiin kuma wada yaalaan Canada Learning Bond. Liis buuxa oo ah bixiyayaasha RESP, dhagsii halkan.

RESPs aad ayey ugu kala duwanaan karaan shuruudaha iyo xannibaadohooga. Samaynta doorashada saxda ah marka aad bilawdo RESP waxay kaa badbaadin kartaa murugo iyo kharash wakhti dambe.

Marka la dooranayo RESP waxa muhiim ah in aad:

  • Ogaato waxa aad ka rabto RESP;
  • Fahamto waxa lagu siinayo; oo
  • Hubiso waxa aad dooranayso inuu baahidaada buuxinayo..

Dhagsii halkan si aad hesho macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan doorashada RESP-ga saxda ah.