Paano Magsimula

Paano Kumuha ng Social Insurance Number

Para makapagsimula ng isang RESP, ikaw at ang iyong anak ay kailangang may Social Insurance Number. Ang Social Insurance Number ay isang espesyal na bilang na itinalaga para sa iyo at kailangan mo upang makapagtrabaho sa Canada o upang makatanggap ng benepisyo mula sa Pamahalaan.

Dagdagan ang kaalaman mula sa
Information Sheet on Social Insurance Numbers ng Pamahalaan ng Canada
( 88k PDF File)

Mag-download ng Social Insurance Number application form.
Ingles ( 100k PDF File)
Pranses ( 102k PDF File)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkuha ng Social Insurance Number, bisitahin ang Service Canada or call 1-800-206-7218.