Paano Magsimula

Paano Kumuha ng Social Insurance Number

Para makapagsimula ng isang RESP, ikaw at ang iyong anak ay kailangang may Social Insurance Number. Ang Social Insurance Number ay isang espesyal na bilang na itinalaga para sa iyo at kailangan mo upang makapagtrabaho sa Canada o upang makatanggap ng benepisyo mula sa Pamahalaan.

Dagdagan ang kaalaman mula sa
Pilyego ng Impormasyon ng Social Insurance Numbers ng Pamahalaan ng Canada.

Mag-download pormularyong pang aplikasyon ng Social Insurance Number.
Ingles
Pranses

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkuha ng Social Insurance Number, bisitahin ang Service Canada or call 1-800-206-7218.