Tungkol sa Amin

Kung Sino Kami

Ang SmartSAVER ay tumutulong sa mga pamilya sa Canada na simulan ang pag-iipon para sa edukasyon ng kanilang mga anak na may impormasyon tungkol sa libreng pera mula sa gobyerno at paggamit ng online upang simulan ang pag-iipon.

Ang aming layunin ay gawing mas madali para sa mga pamilya na maunawaan at makakuha ng pera mula sa gobyerno na magagamit para sa edukasyon pagkatapos ng haiskul sa pamamagitan ng isang Registered Education Savings Plan (RESP).

Bakit mahalaga ang mga RESP?

Ang mga RESP ay pinakamabuting paraan na mag-ipon para sa edukasyon ng iyong mga anak pagkatapos ng haiskul dahil ang Gobyerno ng Canada ay tumutulong sa iyo na mag-ipon sa pamamagitan ng:

  1. Ang Canada Learning Bond (Garantiya sa Pag-aaral sa Canada): 1. Depende sa iyong kita, maaari kang makakuha ng hanggang $2,000 para sa edukasyon ng iyong anak sa pagsisimula lamang ng RESP. AT hindi mo kailangan mag-ambag ng anumang pera.
  2. Canada Education Savings Grant: 2. Kung ikaw ay makaka-ambag sa RESP ng iyong anak, ang Gobyerno ay magdadagdag dito upang matulungan ang iyong mga naipon lumago ng mas mabilis.

Dalawang paraan na ang SmartSAVER ay maaaring makatulong

Una, ang SmartSAVER ay nagbibigay sa mga pamilya ng impormasyon na kailangan nila upang makakuha ng pera mula sa Gobyerno para sa edukasyon ng kanilang mga anak.

Ikalawa, sa paggamit ng aplikasyon ng Start My RESP, mga pamilya ay maaaring simulan ang kanilang aplikasyon ng RESP at ng Canada Learning Bond sa online. Ang SmartSAVER ay nagtambal sa mga Institusyon ukol sa Pananalapi sa buong Canada na makakatulong sa mga aplikante na makakuha ng RESP na walang gastos ($0): walang bayad sa pagpapalista, walang taunang bayad at walang kontribusyon na kinakailangan.

Aming Mga Kasosyo

Ang SmartSAVER ay nagiimbita sa anumang tagapagbigay ng RESP na nakatuon tumulong sa mga pamilya makakuha ng Canada Learning Bond na makisosyo sa amin. Kung ikaw ay isang tagapagbigay ng RESP at makakatulong sa karapat-dapat ng mga pamilya na magbukas ng RESP na walang gastos ($0) (walang bayad sa pagpapalista, walang taunang bayad at walang pinakamababang kontribusyon), makipag-ugnay sa amin ngayon.

Ang SmartSAVER ay gumagana rin kasosyo sa malawak na hanay ng mga serbisyo sa komunidad na hindi pinagkakakitaan upang matiyak na ang mga pamilya sinisilbihan nila ay malaman tungkol sa Canada Learning Bond at paano ito makuha. Kung ikaw ay isang organisasyon sa komunidad nagsisilbi sa mga pamilya na karapat-dapat para sa Canada Learning Bond, makipag-ugnay sa amin ngayon upang malaman kung paano ka maaaring makibahagi.