Ihambing ang Mga Plano

Pagpili ng RESP

Mayroon maraming pagpipiliang tagapagbigay ng RESP ngunit hindi lahat ay nag-aalok ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada). Para sa buong listahan ng mga tagapagbigay ng RESP, i-klik dito.

Ang mga RESP ay maaaring maging napaka-magkaiba sa kanilang mga hinihiling at pagbabawal. Ang paggawa ng tamang pagpipili kapag ikaw ay nag-umpisa ng iyong RESP ay maaaring iligtas ka sa dalamhati at sa pera sa darating na panahon.

Kapag pumipili ng RESP mahalaga na:

  • Malaman kung ano ang gusto mo sa isang RESP;
  • Naiintindihan kung ano ang ina-aalok sa iyo;
  • Siguraduhin na ang pinili mo ay tumutugon sa iyong mga pangangailangan.

I-klik rito dito para sa higit na impormasyon sa pagpipili ng tamang RESP.