پول دولت برای تحصیل فرزند شما

تحصیلات عالی برای فرزند شما مهم است، اما شما نمی دانید چگونه هزینه این تحصیلات را تأمین کنید. پس انداز برای تحصیلات فرزند خود را با کمک مالی دولت کانادا شروع کنید. برای دریافت Canada Learning Bond اقدام کنید. اگر فرزند شما در اول ژانویه 2004 یا پس از آن متولد شده باشد و شما واجد شرایط دریافت National Child Benefit Supplement باشید می توانید تا 2,000 دلار برای کودک خود کمک مالی دریافت کنید.

Canada Learning Bond وجهی است که مستقیماً به حساب طرح پس انداز تحصیلی (RESP)فرزند شما واریز می شود، حتی اگر شما پولی به این حساب پول واریز نکنید.

SmartSAVERکار شما را برای آشنائی با RESP ها و گرفتن قرضه تحصیلی کانادا آسان می کند. SmartSAVER با کلیه مؤسسات مالی سراسر کانادا برای باز کردن یک حساب RESP بدون هیچ وجهی هماهنگی کرده است: هیچ هزینه ثبت نام، سالانه و واریز وجهی وجود ندارد.

وقتی که آماده شدید،از نرم افزارآنلاین ما استفاده کنید، (RESP مرا شروع کن)، و قرضه تحصیلی کانادا را درخواست کنید.