شروع

چگونه می توان یک شماره بیمه اجتماعی را دریافت کرد

برای افتتاح یک حساب RESP، شما و فرزندتان باید هر دو شماره بیمه اجتماعی داشته باشید. شماره بیمه اجتماعی یک شماره ویژه است که فقط به شما اختصاص داده می شود و برای کار در کانادا یا دریافت مزایا از دولت به آن نیاز دارید.

اطلاعات بیشتر را از
برگه اطلاع رسانی دولت کانادا را در موردشماره های بیمه اجتماعیبه دست آورید.

فرم تقاضای شماره بیمه اجتماعی را از اینجا دانلود کنید.
انگلیسی
فرانسه

برای اطلاعات بیشتر درباره شیوه گرفتن شماره بیمه اجتماعی از سایت سرویس کانادا Service Canada بازدید کنید
یا با شماره تلفن 7218-206-800-1 تماس بگیرید.