کمک هزینه تحصیلی بلاعوض

کمک هزینه پس انداز تحصیلی کانادا

اعطای پول برای پس انداز تحصیلی کانادا (CESG) راه دیگری است که دولت کانادا برای تحصیل فرزند شما پس از دبیرستان پول فراهم می کند. وقتی که در حساب RESP پول می گذارید، دولت بیشتر به آن اضافه می کند تا به رشد سریع تر پس انداز فرزند شما کمک کند.

فرزند من چقدر می تواند بگیرد؟

همه می توانند امتیاز پس انداز تحصیلی کانادا را کسب کنند، اما اینکه دولتچقدراضافه می کند بستگی به درآمد خالص خانواده شما پس ازمالیات دارد. وقتی که شما در حساب RESP فرزندتان پول می گذارید، دولت مبالغ زیر را اضافه می کند:

40% بیشتر: در صورتی که درآمد شما کمتر از 45,282 هزار دلار باشدد

30% بیشتر: در صورتی که درآمد شما بین 45,283 هزار دلار و 90,563 هزار دلار باشد

20% بیشتر: در صورتی که درآمد شما بیشتر از 90,564 هزار دلار باشدد

در تمام طول عمر حداکثر ,7,200 دلار برای هر فرزند.

چگونه می توانم اعطای پول برای پس انداز تحصیلی کانادا را بگیرم؟

شما باید به یک حساب RESP پول بریزید تا دولت معادل آن به این حساب اعطا کند. برای ثبت یک حساب پس انداز تحصیلی، لازم است شما و فرزندتان هر دو شماره بیمه اجتماعی داشته باشید.

این کار چه نفعی دارد؟

از امتیاز پس انداز تحصیلی کانادا فقط می توان برای تحصیلات دانشگاهی استفاده کرد. فرزند شما یا باید از آن استفاده کند یا آنرا از دست بدهد! اگر فرزند شما پس از دبیرستان به تحصیل ادامه ندهد، دولت پولی را که به شما اعطا کرده است را پس خواهد گرفت.